DEMOKRASİYE TIKAÇ SLAPP DAVALARI

Demokratik geleneğin yaygınlaşması, gelişen yurttaş hakları derken, bir gün karşımıza hak arama özgürlüğünün arkasına sığınarak demokrasiyi,…

TUTSAKLIĞIN RESİM HALİ

Tutsaklık hiçbir dönemde ve coğrafyada kolay olmadı, olmayacak da. Ama bir gün hapsedilmenin, bin can ver…